Mediwiet: overheid laat pijnpatiënten in de kou staan

Eerder dit jaar verscheen een overzichtsstudie waaruit bleek dat medicinale cannabis (mediwiet) even effectief kan zijn tegen zenuwpijn als gangbare pijnmedicatie. Toch belemmert de Nederlandse overheid nog steeds het gebruik van mediwiet. Een kwalijke zaak.

Zoals meer mensen met chronische zenuwpijn, heb ik baat bij het gebruik van medicinale wiet. Het middel is niet zaligmakend maar haalt de scherpe kantjes ervan af. Ik erger me er dan ook bont en blauw aan dat de landelijke overheid alles lijkt te doen om het gebruik van medicinale cannabis te ontmoedigen.

Het Bureau Medicinale Cannabis

Sinds september 2003 kunnen artsen cannabis voor medicinaal gebruik aan patiënten voorschrijven en mogen apothekers het op recept afleveren. Hiermee is het gebruik van cannabis op medische indicatie en onder begeleiding van arts en apotheker mogelijk gemaakt. De levering en productie van de medicinale cannabis valt onder de verantwoordelijkheid van het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), aldus het BMC in haar voorlichtingsfolder over medicinale cannabis.

In dezelfde folder staat dat er steeds meer wetenschappelijke gegevens beschikbaar komen ‘die aantonen dat cannabis werkzaam is bij een reeks aandoeningen en ziektebeelden’. Let wel: het BMC valt onder het ministerie van VWS en is dus een overheidsorgaan.

Vergoeding op de schop

euro's medicinale cannabisHoewel zelfs het BMC nauwelijks lijkt te twijfelen aan het nut van medicinale cannabis, besloot minister Schippers in 2017 dat het medicijn niet langer vergoed zou worden. Het middel zou niet bewezen effectief zijn, aldus het gammele onderzoek dat haar tot die conclusie liet komen. En inderdaad: mediwiet wordt niet meer vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Wel is de prijs in 2018 omlaag gegaan van €6.20 naar €5.80 per gram.

In de praktijk is mediwiet voor de meeste gebruikers onbetaalbaar gemaakt. Immers: wie een gram per dag gebruikt (hetgeen niet veel is), betaalt daarvoor maandelijks een slordige € 175,-. Een bedrag dat voor sommige patiënten kan oplopen tot zo’n € 500,-.

Patiënten hebben trouwens niets aan de wietproef waaraan op dit moment door de overheid handen en voeten wordt gegeven. Kort gezegd houdt de proef in dat coffeeshops in een aantal gemeenten gedurende vier jaar legaal cannabis mogen kweken en verkopen. Daarna volgt een evaluatie. Allemaal leuk en aardig, maar hier heeft de gemiddelde medicinale gebruiker helemaal niets aan. Die zit namelijk te wachten op betaalbare mediwiet. Maar de prijzen van cannabis zullen – ongeacht de uitkomsten van de proef – ongeveer hetzelfde zijn als die van de huidige ‘coffeeshop wiet’.

Patiënt de klos

Thuisteelt cannabis mediwietTenzij je in staat bent honderden euro’s per maand te spenderen aan cannabis, ben je als patiënt en gebruiker van mediwiet afhankelijk van thuisteelt. In dit licht bezien is het volslagen onbegrijpelijk dat de overheid middels de wietproef wél de legale teelt van cannabis door coffeeshops gaat faciliteren, maar domweg weigert om de kleine thuisteler met rust te laten.

Het is namelijk nog steeds verboden om in je achtertuin cannabis te kweken, óók als het om minder dan vijf planten gaat. En óók als het gaat over kwekers die, uitsluitend voor eigen gebruik, medicinale cannabis kweken. Thuistelers lopen daardoor voortdurend het gevaar dat hun planten en kweekbenodigdheden in beslag worden genomen. En dat gebeurt ook met de regelmaat van de klok, afgaande op de tweets die de politie hierover met graagte verspreid.

Er is overigens nog een tweede, niet financiële reden waarom veel patiënten afhankelijk zijn van eigen teelt. De cannabis die op dit moment wordt verstrekt door de apotheken, is voor veel mensen namelijk niet de juiste. Er bestaat een enorme variëteit aan cannabisplanten en iedere soort heeft zijn eigen specifieke werking. Via de apotheek, echter, is maar een zeer beperkt aantal varianten verkrijgbaar. Varianten die in veel gevallen ook nog eens inferieur zijn aan de cannabis die patiënten zelf kunnen kweken (of kopen in de coffeeshop).

Criminalisering van gebruikers mediwiet

Veel patiënten rest dus niets anders dan het zelf kweken van hun medicinale cannabis. Het probleem daarbij is niet alleen dat beslaglegging steeds op de loer ligt. Ook worden patiënten met ernstige, chronische pijn doelbewust en volstrekt onnodig gecriminaliseerd. Ik vind dat een kwalijke zaak, temeer daar er geen enkel argument te verzinnen is tegen het kleinschalig thuis kweken van medicinale cannabis.

Het kan anders

Thuis kweken medicinale cannabisDat het ook anders kan bewijst de gemeente Tilburg alwaar een kweekproject is gestart. Tilburgse patiënten mogen onder strikte voorwaarden hun eigen medicinale cannabis kweken. Deze voorwaarden kunnen worden samengevat als de vijf V’s. Vijf planten, veiligheid, verantwoord, verzekerd en verwittigen van de gemeente (Bron: PGMCG). Fantastisch voor Tilburgers met chronische zenuwpijn of een andere ernstige aandoening, maar de rest van Nederland koopt hier niks voor. En dat terwijl niets de overheid in de weg staat het Tilburgse model landelijk te introduceren.

Overigens zijn er ook op individuele basis zaken te regelen voor de medicinale gebruiker, zoals blijkt uit dit artikel over medicinale cannabis.

Hopelijk wordt het Tilburgse kweekproject gaandeweg in meer gemeenten geïntroduceerd. Maar de koninklijke weg zou zijn dat de landelijke overheid het Tilburgse model gaat omarmen. Vooralsnog lijkt daarvan echter geen sprake. Liever houdt de overheid het telen van wiet in eigen hand. Een kwalijke zaak waar de regeringspartijen zich voor zouden moeten schamen. Er is namelijk geen enkele reden om het telen van medicinale cannabis voor eigen gebruik niet te legaliseren.

Bewerken
Getagd , , , , , . Bladwijzer de permalink.

2 reacties op Mediwiet: overheid laat pijnpatiënten in de kou staan

  1. Pingback:Wietolie mét THC zelf maken in tien stappen - Joep Heldoorn

  2. Pingback:Medicinale gebruikers hebben niets aan wietproef - Joep Heldoorn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *