Stilzwijgen draagt bij aan stigma op hiv

Stigma op hiv

Nog steeds weten veel mensen niet dat succesvolle behandeling van hiv, overdracht van hiv onmogelijk maakt. Die onwetendheid hebben mensen met hiv óók aan zichzelf te danken. Want door te zwijgen over hun hiv-status gaan tal van kansen voorbij om uit te leggen dat de meeste mensen met hiv het virus seksueel helemaal niet meer kunnen overdragen. Verder lezen