Privacy in de GGZ

Privacy GGZ ROMPrivacy: een extra belangrijk onderwerp voor mensen die gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg (ggz). Blijven jouw gegevens binnenskamers of worden ze doorgestuurd naar een databank?

Veel hulpverleners en patiënten delen liefst zo min mogelijk informatie over behandelingen. Aan de andere kant willen zorgverzekeraars weten of ze hun geld uitgeven aan ggz die voldoet aan afgesproken kwaliteitseisen. Daarvoor is inzage nodig in bepaalde behandelgegevens. Hoe verhoudt zich dit tot jouw privacy als patiënt/cliënt?

Inzicht in de behandeling

Het effect van een ggz-behandeling wordt gemeten met ROM (Routine Outcome Monitoring). Dit gebeurt door patiënten en hun behandelaar op verschillende momenten tijdens de behandeling een vragenlijst in te laten vullen. Zo ontstaat inzicht in de voortgang van de behandeling. Saillant detail is overigens dat de Rekenkamer ROM zo’n beetje met de grond gelijk heeft gemaakt.

privacy zorg ggzPrivacy: met wie worden jouw ROM-gegevens gedeeld?

Je ROM-gegevens worden sowieso gedeeld met je behandelaar. Dat is ook logisch omdat de behandelaar op grond van de uitkomsten van ROM kan beoordelen of hij de behandeling moet aanpassen. Daarnaast zijn gegevens over (psycho)therapeutische behandelingen lange tijd ook met Stichting Benchmark GGZ gedeeld (SBG). Op dit moment gebeurt dat her en der opnieuw.

SBG onderzoekt de kwaliteit van ggz-behandelingen. Dit gebeurt op basis van de ROM-vragenlijsten. De SBG is eigenlijk een grote databank die wordt betaald door de zorgverzekeraars.

Hoewel gegevens geanonimiseerd worden aangeleverd is er veel discussie over de vraag of gegevens niet tóch herleidbaar zijn tot individuele patiënten. En of de gegevens vallen onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In dat geval mogen patiëntengegevens namelijk alleen worden gedeeld met derden, als de patiënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Niet alle zorgverleners

Alleen zorgverleners met contracten met zorgverzekeraars zijn verplicht bepaalde gegevens te delen met verzekeraars. Zorgverlening zonder contract komt vooral veel voor in de verslavingszorg. Daarnaast heeft een flink aantal vrijgevestigde therapeuten geen contract met een zorgverzekeraar.

Voor- en nadelen

Een voordeel van onderzoek naar ggz-behandelingen is allereerst dat zo de kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd. Ten tweede kunnen kwaliteitsmetingen voorkomen dat geld wordt gespendeerd aan behandelingen die niet voldoen aan door de ggz en verzekeraars afgesproken behandelstandaarden. Het nadeel is het al eerder genoemde gevaar dat de privacy van patiënten in het geding kan komen.

privacy patiënt

Recht op privacy voor patiënten in de ggz

Patiënten hebben recht op privacy: alles wat met een zorgaanbieder wordt besproken, dient binnenskamers te blijven. Niet voor niets hebben medici; verpleegkundigen en een aantal andere beroepen het beroepsgeheim. Dit betekent onder meer dat personen die niet direct bij een behandeling betrokken zijn, geen inzage mogen krijgen in de behandelgegevens. Alles wat met de hulpverlener wordt besproken, moet geheim blijven.

Gegevens over je behandeling mogen alleen worden gedeeld als jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Tenzij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tot de conclusie komt dat patiëntgegevens uit ROM daar niet onder vallen omdat deze voldoende zijn geanonimiseerd. Op dit moment (juli 2018) buigt de AP zich over dit onderwerp. Toch is in 2018 een grote zorgaanbieder (Parnassia) alvast weer begonnen met het delen van gegevens met de SBG. Daarover is weer de nodige ophef ontstaan waarover je in dit artikel meer kunt lezen.

Privacy: de tussenstand

In mei 2018 heeft staatssecretaris Blokhuis in een Kamerbrief geschreven dat het de vraag is of ROM-gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is inderdaad de hamvraag, zoals hierboven uitgelegd. Zijn antwoord luidde, kort samengevat, dat met uitdrukkelijke toestemming moet worden gewerkt. Dat wil zeggen dat gegevens alleen gedeeld worden als jij daar expliciet toestemming voor geeft. Wel geeft de minister aan het eindoordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens af te willen wachten.

Op dit moment mogen zorgaanbieders in de ggz hun gegevens niet delen met de SBG. Echter, het wachten is nog op het doorslaggevende eindoordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daardoor vinden sommige ggz-instellingen dat ze – tot die tijd – jouw gegevens wél mogen delen met de SBG.

Wil je zeker weten of jouw gegevens worden gedeeld met derden? Vraag dit dan na bij je zorgverlener/therapeut. En onthoud: het delen van jouw gegevens mag vooralsnog alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Getagd , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *