Stigmatisering hiv slecht voor jou en mij

 stigmatisering van mensen met hivStigmatisering van mensen met hiv is slecht voor jouw gezondheid en portemonnee. Vooroordelen zijn niet alleen slecht voor mensen met hiv, maar maken ook nog eens de kans groter dat je vroeger of later hiv oploopt. Een realistische blik op hiv anno 2018 is hoogstnoodzakelijk.

Het aantal nieuw geregistreerde gevallen van hiv in Europa is hoger dan ooit. Ook in Nederland werden in 2016 meer dan 800 nieuwe gevallen van hiv geregistreerd. Allereerst kan ik uit eigen ervaring vertellen dat deze 800 mensen er een probleem bij hebben. Bovendien zijn de financiële gevolgen voor de samenleving aanzienlijk. Hiv-remmers zijn duur en mensen met hiv moeten meer dan anderen een beroep doen op zorg. En het vóórkomen van meer dan één aandoening bij een persoon is binnen deze groep een steeds groter wordend probleem.

Het aantal nieuwe hiv-infecties moet dus omlaag. Stigmatisering van mensen met hiv is één van de belangrijkste factoren die de hoge aantal jaarlijkse nieuwe gevallen van hiv in stand houdt.

Neuken zonder condoom met hiv volkomen veilig

De huidige hiv-remmers zorgen er voor dat mensen met hiv in Nederland vrijwel net zo oud kunnen worden als ieder ander. Wel is van belang dat zij zo snel mogelijk na hun infectie worden behandeld door een specialist. Vroegtijdige behandeling voorkomt gezondheidsschade. En bovendien maakt het overdracht van hiv via seksueel contact onmogelijk.

Hiv-medicatie anno 2018 reduceert de viral load (de hoeveelheid virus in iemands bloed) namelijk tot onmeetbaar lage waarden. Het virus blijft – bijvoorbeeld in reservoirs in de lymfeklieren – in het lichaam aanwezig, maar kan niet meer worden teruggevonden in het sperma of bloed. En waar geen hiv is, kan ook geen hiv worden overgedragen. Seks met mij is net zo veilig als pootje baden in de Waddenzee – en aangenamer bovendien.

Behandeling van hiv voorkomt nieuwe infecties en dus is ‘Treatment as Prevention’ (TasP) één van de belangrijkste manieren om het aantal nieuwe infecties omlaag te brengen. Zeker onder mannen die seks hebben met mannen (msm) wordt hiv voornamelijk overgedragen door mannen die hun hiv-status niet kennen. Zij laten zich niet testen op hiv, ondanks de enorme voordelen van zo’n test voor hun eigen gezondheid en die van anderen. Naast onwetendheid, speelt de stigmatisering van hiv hierin een rol.

Image title

Mensen met hiv zijn vies

Het ontstaan van de stigmatisering van hiv laat zich eenvoudig verklaren.  Freddy Mercury, René Klijn en de reclamecampagne van Benetton hebben diepe sporen nagelaten in ons collectieve geheugen. Hiv wordt daardoor, volkomen ten onrechte, geassocieerd met Kaposi en een langzame pijnlijke dood.

Ten tweede worden mensen die in de deze tijd hiv oplopen, in de media te vaak weggezet als dom, onvoorzichtig en zelfs roekeloos en onverschillig. Je bent een rund als je met onveilige seks stunt. Zelfs een opiniebepalende homoseksuele man als Paul de Leeuw kan weinig begrip op brengen voor mensen die heden ten dage hiv oplopen door een onveilige sekscontact.

Een derde probleem is dat hiv door veel mensen wordt gezien als iets smerigs. Vaak spreekt iemand over ‘schoon’ waar hij hiv-negatief bedoelt. Datingsites staan vol met teksten als ‘ik ben clean en verwacht van jou hetzelfde’ waarmee impliciet door de betreffende personen wordt gesteld dat mensen met hiv vies zouden zijn. Dit soort uitspraken en zinsneden bevestigen het vooroordeel over mensen met hiv.

Tot slot wordt hiv gerelateerd aan seks en in het bijzonder aan homoseksualiteit. Ook al zo’n thema dat niet vrij zijn is van (voor)oordelen. En zo zijn er meer thema’s, dus hiv is in die zin geen uitzondering. Denk bijvoorbeeld aan het stigma op de borderline persoonlijkheidsstoornis; borderliners worden maar al te vaak gelijk gesteld aan manipulatieve, zichzelf beschadigende individuen met een te grote behoefte aan aandacht.

Stigmatisering van mensen met hiv: het gevaar

Het hivstigma is onmiskenbaar aanwezig, veelkoppig en niet gebaseerd op feiten. Stigmatisering van mensen met hiv komt tot uiting in discriminatie in de privésfeer en op de werkvloer. En niet te vergeten: door sociale uitsluiting van mensen met hiv. Dit is allereerst een serieuze last voor de groep mensen met hiv. Stigmatisering tast het zelfbeeld aan en houdt bovendien verband met misbruik van alcohol & drugs; depressies en angststoornissen. Maar dat is niet helaas niet het hele verhaal.

In dit rapport van de WHO wordt voor de zoveelste keer vastgesteld dat stigmatisering de kans verlaagt dat men zich laat testen. Stigmatisering staat op die manier vroegtijdige behandeling in de weg. Dit komt enerzijds doordat mensen niet geconfronteerd willen worden met negatieve reacties uit hun omgeving. Anderzijds speelt ook ‘zelfstigmatisering’ een rol. De negatieve vooroordelen en onjuiste veronderstellingen over (mensen met) hiv worden dan geïnternaliseerd.

Mensen denken dus wel drie keer na, voordat ze zich laten testen op een virus dat geassocieerd wordt met drugsgebruik; ongebreidelde onveilige seks, roekeloosheid, prostitutie en andere zaken die negatief worden beoordeeld door het leeuwendeel van onze samenleving. En doordat men zich niet laat testen, blijft het virus ronddolen in onze samenleving.

Een gevaar voor jouw gezondheid

Stigmatisering van mensen met hiv is dus slecht voor het welbevinden van mijzelf en andere mensen met hiv. Mensen die zich niet laten testen, kunnen namelijk ook niet worden behandeld door de internist. En onbehandeld blijven mensen met hiv infectieus en hebben daardoor onbedoeld een substantieel aandeel in de verdere verspreiding van het virus. Nieuwe gevallen van hiv en een zwaardere financiële last voor de samenleving zijn hiervan het gevolg. Minder stigmatisering van mensen met hiv is dus iets dat mij én jou aangaat.

Getagd , , , , , . Bladwijzer de permalink.

Één reactie op Stigmatisering hiv slecht voor jou en mij

  1. Pingback:De spijker op de kop - Joep Heldoorn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *